Sprankelgesprekjes

Sprankelgesprekjes zijn inzetbaar wanneer het gaat om het verhelderen van een vraag die speelt of bijvoorbeeld wanneer uw kind zich in de klas niet fijn voelt, maar niet goed weet waar dat vandaan komt.

Met een sprankelgesprekje breng ik samen met uw kind zijn of haar eigen werkelijkheid in beeld met poppetjes (Playmobil, duplo of ander materiaal). Door het "probleem" of "vraagstuk" in beeld te brengen krijgt uw kind letterlijk meer zicht op wat er gebeurt of op wat er speelt in zijn of haar hoofd. 

Doordat kinderen in beeld brengen waar zij over piekeren of over nadenken kunnen ze beter tot nieuwe inzichten komen. 

Soms vinden kinderen het lastig aangeven waarom ze niet prettig in hun vel zitten, ook dan kan een sprankelgesprekje veel inzicht geven!

Samen bekijken we "het beeld" van alle kanten, spreken of tekenen we over hoe het voelt om op een bepaalde plek te staan maar ook naar wat uw kind nodig heeft om zich fijner te kunnen voelen. 

Er wordt als het ware een nieuw beeld neergezet en bekeken wat er nodig is om ander gedrag en of nieuwe kleine stapjes aan te durven gaan. 

 

HET MAXIMUM AANTAL SPRANKELGESPREKJES IS 3. 

HIERNA WORDT SAMEN MET U ALS OUDER BEKEKEN OF DE SPRANKELGESPREKJES VOLDOENDE ONDERSTEUNING HEBBEN GEBODEN. WANNEER DIT NIET HET GEVAL IS EN BLIJKT DAT UW KIND MEER ONDERSTEUNING NODIG HEEFT KUNNEN DE SPRANKELGESPREKJES OMGEZET WORDEN IN EEN SPELTHERAPIETRAJECT. 

 

Sprankelgesprekjes geven kinderen:

-  nieuwe inzichten

-  beter beeld van wat er nu eigenlijk speelt

-  een andere manier van kijken naar wat hun eigen behoeften zijn

-  de mogelijkheid om met meer zelfvertrouwen situaties aan te durven gaan

-  de mogelijkheid om in het klein te oefenen met nieuw gedrag

 

Een sprankelgesprekje is:

-  kortdurend (30 minuten)

-  los in te plannen

-  uit te breiden in meerdere gesprekjes wanneer gewenst 

-  kan omgezet worden naar speltherapie wanneer er meer nodig is

-  op school of in de praktijk in te zetten

-  ook fijn om in te zetten wanneer uw kind zich niet fijn voelt in de klas (en het voor u als ouders en/of voor de leerkracht niet duidelijk 

    is waar dit aan ligt)

-  laagdrempelig (de oogjes van kinderen gaan al stralen wanneer het koffertje met de spelfiguurtjes op tafel komt)

 

Voor wie is een sprankelgesprekje:

-  voor kinderen vanaf 7 jaar

-  voor ouders (wanneer je als ouder meer inzicht nodig hebt in het gedrag van je kind(eren) of in de opvoeding).

-  voor leerkrachten (je leerkrachthandelen beter in beeld krijgen, meer inzichten in wat jij als leerkracht nodig hebt om op een 

   andere manier voor de groep te kunnen staan, voor startende leerkrachten die graag meer inzichten willen krijgen over hun eigen

   leerkrachtvaardigheden en voor alle andere vragen die spelen bij jou als leerkracht in combinatie met de groep waar je voor staat).

 

Werkwijze

- De hulpvraag wordt telefonisch besproken (kosteloos) , we bespreken dan samen de hulpvraag en het doel van het sprankelgesprekje.

- Wanneer het om een kind en/of leerling gaat zal ik bij de start van het sprankelgesprekje ook altijd bespreken waarom we het       

   sprankelgesprek voeren en waar hij of zij hulp of meer inzicht bij zou kunnen gebruiken.