Praktijkadres KinderSprankels

Speltherapeut Sanne Verbruggen

Prins Mauritslaan 4

5242 AS Rosmalen

 

 

 

 

 

 

Aanmelden kan Telefonisch of per email

telefoon: 06-42135949

mail: kindersprankels@gmail.com


Hoe kunt u uw kind aanmelden en daarna......

Het kan zijn dat uw kind is verwezen door de school, de huisarts of een ander zorgpersoon. 

U kunt als ouders uw kind ook zelf aanmelden voor Kinder- en speltherapie bij Praktijk KinderSprankels.
U heeft bij beiden geen doorverwijzing van uw huisarts nodig en kunt gewoon meteen contact opnemen met de praktijk.

 

Na de aanmelding, welke u telefonisch of per mail kunt doen, volgt er een intakegesprek bij u thuis. Wanneer u liever het intakegesprek bij Praktijk KinderSprankels heeft kan dit natuurlijk ook. We bespreken tijdens het intakegesprek de reden voor aanmelding en de zorgen die u om uw kind heeft.

 

Wanneer u besluit uw kind aan te melden voor speltherapie bij Praktijk KinderSprankels, maken we een afspraak voor:

De eerste 3/4 observatiesessies

  Tijdens deze observatiesessies volg ik uw kind in wat hij/zij mij vertelt in zijn spel en sluit aan wanneer    

  dat gewenst is. Ook bekijk ik of speltherapie goed aansluit bij de behoeften en wensen van uw kind en of het de juiste manier kan 

  zijn om uw kind te helpen. 

De behandelplanbespreking

   Na de 3 observatiesessies volgt een behandelplanbespreking met u als ouders, we bespreken welke 

   thematiek uw kind laat zien in spel en of het voor uw kind passend is de speltherapie vervolg te geven. Ook bespreken we het 

   behandelplan en de doelen waaraan in de speltherapie gewerkt zal gaan worden.

Spelsessies inplannen

   Wanneer we tijdens de behandelplanbespreking besluiten de therapie bij praktijk KinderSprankels voortgang te geven plannen we 

   gezamenlijk de nieuwe speltherapiesessies in.

 

 

Uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als behandelende therapeut van uw kind of uw leerling, een dossier aanleg.
Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO. KinderSprankels doet haar best om uw privacy te waarborgen.
Dit houdt onder meer in dat: 

- KinderSprankels zorgvuldig omgaat met uw persoonlijke en medische gegevens
- Er zorg voor draagt dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
- U als ouders of school een behandelovereenkomst tekent bij aanmelding waarin wordt aangegeven op welke manier KinderSprankels gegevens 
  beheert en wat ermee gebeurt
- Ik als behandelend therapeut een wettelijke geheimhoudingsplicht heb en de enige ben die toegang heeft tot de gegevens van het dossier van
  uw kind.