Speltherapie of losse gesprekjes in de school

Praktijk KinderSprankels biedt hierin een pakket op maat aan!

In dit pakket kunt u als school zelf samenstellen wat u graag wilt inzetten voor de desbetreffende leerling.

 

Ook kan Praktijk KinderSprankels speltherapie geven in de schoolse setting wanneer ouders de therapie aanvragen en ouders en school er de voorkeur aangeven dat de therapie plaats vindt in school (er is dan wel een ruimte binnen de school nodig, waarbij een gesprekskamer al voldoende kan zijn).

Praktijk KinderSprankels biedt deze mogelijkheid aan voor scholen in de omgeving van Rosmalen en Den Bosch.

 

Voordelen van speltherapie in school:

- de drempel voor het kind is lager omdat het binnen de vertrouwde omgeving van de school plaats vindt.

- er zijn korte lijnen tussen de leerkracht, IB-er en de speltherapeut.

- KinderSprankels werkt vanuit de vraag van de school (van de leerkracht in de groep) in samenwerking met school en ouders.

- praktische handvatten vanuit de speltherapie naar de leerkracht, toepasbaar voor in de groep.

- een mooie afstemming vanuit regelmatig contact met school en ouders in de vorm van een start, midden en eindgesprek.

- KinderSprankels heeft een jarenlange ervaring in het werken in het basisonderwijs (als leerkracht voor de groep, met leerkrachten

  op verschillende scholen in de vorm van coaching en advisering en als speltherapeut op verschillende basisscholen).

 

Leerkrachtcoaching

 

- coachingsgesprekken met leerkrachten (waar loop jij tegen aan in je klas, in de school, samen zicht krijgen op jouw behoeften en je 

   mogelijkheden). 

 

U kunt bij het samenstellen van het speltherapiepakket op maat denken aan:

- speltherapie in school (wekelijks 1 sessie)

- observatie in de groep + advies voor de leerkracht

- afstemmingsgesprekken met school, ouders en Praktijk KinderSprankels

- verslaglegging van de gevoerde gesprekken 

- behandelplan

 

In een vrijblijvend en kosteloos intakegesprek bekijkt Praktijk KinderSprankels samen met u wat uw wensen zijn en stellen we een zo compleet mogelijk pakket voor u op.

De tarieven voor een schoolpakket bij praktijk KinderSprankels worden in een offerte, afgestemd op het soort pakket , voor u uiteengezet.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Praktijk KinderSprankels, telefonisch of per mail.