Spelen  is de taal van

het kind

 

 

 

 

In  Praktijk KinderSprankels gelegen in Rosmalen help ik kinderen van 4 tot 12 jaar (soms ook oudere kinderen) met een verscheidenheid aan problematiek. Denk bijvoorbeeld aan emotionele problemen, sociale problemen of traumatische ervaringen. Waar het moeilijk is om woorden te vinden, kunnen kinderen er vaak wel over spelen.  Spelen heeft een helend karakter.

Bij praktijk KinderSprankels ervaart je kind een veilige omgeving om over zijn klacht te  vertellen of te "spelen". 

Vaak is er sprake van een combinatie van verschillende soorten ontwikkelingsproblemen die elkaar onderling beïnvloeden.
Al spelend komt de problematiek en de pijn aan de oppervlakte en kan een kind dit in zijn spel verwerken.
Zo kan een gestagneerde ontwikkeling weer op gang komen.
In speltherapie kunnen kinderen wensen en gevoelens uiten maar ook ervaringen verwerken. In een veilige setting kan een kind experimenteren met nieuwe en andere vormen van gedrag. Door het opdoen van nieuwe ervaringen in spel  kunnen kinderen op emotioneel en cognitief gebied nieuwe inzichten verwerven.

 

Wanneer kinderen vastlopen in hun sociaal emotionele ontwikkeling kan dit op verschillende manieren tot uiting komen:

 • prikkelbaar
 • angstig
 • boosheid
 • faalangst
 • buikpijn
 • hoofdpijn
 • slecht slapen
 • moeite met samenspelen
 • bedplassen
 • broekpoepen
 • veel piekeren
 • zichzelf overschreeuwen
 • extreem teruggetrokken gedrag
 • drukker dan normaal
 • slecht luisteren
 • pesten
 • gepest worden
 • te weinig zelfvertrouwen
 • teveel of snel huilen
 • concentratieproblemen
 • veel aandacht vragen
 • onzeker zijn
 • niet naar school willen gaan
 • extreem aanhankelijk gedrag

Speltherapie kan begeleiding bieden bij:

traumaverwerking- echtscheiding- ziekenhuisopname- langdurig ziek zijn- rouwverwerking- verandering van thuissituatie of gezinssamenstelling- hoog gevoeligheid- sociaal emotionele problemen van het kind zelf of van gezinsleden- overgang naar het voortgezet onderwijs- onzekerheid- pesten (zelf pesten of gepest worden)- fysieke of geestelijke verwaarlozing- hechtingsproblemen- negatief zelfbeeld- problemen met het uiten van gevoelens- moeilijkheden in de omgang met leeftijdsgenoten of volwassenen- of..... andersoortige problemen waardoor kinderen vastlopen in hun sociaal emotionele ontwikkeling

 


"Sanne, jij bent eigenlijk een soort van eerste hulp voor kinderen die het moeilijk hebben in hun hoofd...." (meisje 9 jaar)

 

 

Meedenken met de school van uw kind

Praktijk KinderSprankels heeft ruime ervaring in advisering en coaching in het basisonderwijs, waardoor de speltherapie ook gecombineerd kan worden met advies & coaching op school. Dit is mogelijk wanneer uw kind op school zit in omgeving Rosmalen of Den Bosch.

Advies & coaching op school legt de link vanuit de speltherapie bij Praktijk KinderSprankels, naar het functioneren van uw kind binnen zijn groep op de basisschool!

Juist wanneer blijkt dat een deel van de problematiek te maken heeft met het naar school gaan, wanneer de problematiek ook speelt op school of wanneer u als ouder het prettig vindt dat Praktijk KinderSprankels samen met de school van uw kind kijkt naar wat er nodig is voor uw kind op school, dan kunt u tijdens het speltherapietraject ook advies & coaching op school aanvragen bij Praktijk KinderSprankels.

Let wel: advies & coaching op school is altijd in overleg en afstemming met de school van uw kind. Het is belangrijk dat de leerkracht en de school hier ook voor open staan! 

 

Praktijk KinderSprankels kan meedenken met de school van uw kind in de vorm van:

- Voeren van gesprekken op school

- Adviesgesprekken met de leerkracht

- Observatie in de groep + adviesgesprek met de leerkracht

- Aansluiten bij gesprekken op de school van uw kind