Vergoeding

Praktijk KinderSprankels voor kinder- en Speltherapie is een geregistreerde praktijk.

Dit houdt in dat de meeste zorgverzekeraars de sessies ook vergoeden vanuit de (aanvullende) zorgverzekering, of voor een deel tegemoet komen in de kosten. Het is aan u om te informeren of en op welke manier uw zorgverzekeraar de aangeboden hulp vergoedt.

De gegevens die de zorgverzekeraar nodig heeft om te kunnen nakijken of u voor vergoeding in aanmerking komt zijn:

- de praktijknaam (KinderSprankels)

- de AGB code (AGB code praktijk 90064364 & AGB code zorgverlener 90105084)

 

U krijgt per maand een factuur van de sessies of andere ingezette hulp die heeft plaatsgevonden. Deze factuur kunt u gebruiken voor uw zorgverzekeraar. 

 

 

 

Tarieven speltherapie
* Jaarlijks (per januari) worden de tarieven opnieuw bekeken en wanneer nodig aangepast. 

Intakegesprek                                                                                           kosteloos  
(Observatie) sessie speltherapie                                                            €76,-
Oudergesprek                                                                                     €76,-
Behandelplanbespreking + behandelplan                                           €150,-
Schriftelijke verslaglegging                                                                     €76,-
rapportage voor derden                 
                                                        €76,-

Tarieven advies & coaching op school
Voeren van gesprekken op school                                                      €80,- per uur
Adviesgesprek met de leerkracht                                                           €80,- per uur
Observatie in de groep + adviesgesprek met de leerkracht              €120,-
Observatie in de groep (zonder adviesgespr. lkr)                               €80,-
Groot overleg op school                                                                           €80,- per uur
Aansluiten bij gesprekken op de school van uw kind                         €80,- per uur
Leerkracht coaching (40 minuten)                                                        
€70,-

Tarieven voor scholen
Het intakegesprek is vrijblijvend en kosteloos.
Samen met de school wordt er een pakket op maat samengesteld. 
De tarieven voor een schoolpakket bij Praktijk KinderSprankels worden in een offerte, afgestemd op het soort pakket , voor u uiteengezet.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Praktijk KinderSprankels, telefonisch of per mail. 

Tarieven zijn vrijgesteld van BTW

 

Afmelden uiterlijk 24 uur van tevoren, anders is Praktijk KinderSprankels genoodzaakt het tarief in rekening te brengen.